Stowarzyszenie Legionowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich powstało w dniu 26 marca 2003 roku z inicjatywy osób biorących udział w rozgrywkach Legionowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Głównym zadaniem powstałego stowarzyszenia było przyjęcie do MKS Legionovia organizacji rozgrywek Legionowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich.
Z uwagi na coraz większą popularność rozgrywek ich organizacja została przekazana z 2008 roku nowopowstałemu Stowarzyszeniu Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie.

Legionowska Liga Szóstek Piłkarskich powstała w 1995 roku z inicjatywy sekretarza klubu MKS Legionovia – p. Mieczysława Bernata. W pierwszej edycji rozgrywek udział wzięło 20 zespołów z Legionowa i okolic.
Od momentu powstania popularność rozgrywek stale rosła. W sezonie 2004 udział w rozgrywkach wzięły 62 drużyny. W obecnym sezonie na boiskach Ligi Szóstek występują 44 zespoły podzielne na 4 ligi. Tym samym liczba zawodników aktywnie biorących udział w rozgrywkach wynosi prawie 1.000 osób.
O popularności oraz wzorowej organizacji świadczy fakt, że zawodnicy pochodzą nie tylko z Legionowa, ale także z poza granic powiatu legionowskiego.